ตรวจเยี่ยม ศพก.เครือข่ายด้านประมง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับยกระดับฯ


[2023-05-29] ลงตรวจสอบพื้นที่ ตามคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อขึ้นทะเบ.. [2023-05-29] ประชุมแก้ไขปัญหา ฝุ่นจากการขนดิน ความสะอาดบนท้องถนน และความปลอดภัยของผ.. [2023-05-29] ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ของเกษตรกร ที่แจ้งการขนย้ายและยกเลิกการเลี้.. [2023-05-29] พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเ.. [2023-05-29] กิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน.. [2023-05-26] ติดตามผลการดำเนินงาน Fisherman market .. [2023-05-26] โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคล.. [2023-05-26] ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลานิลจำนวน 1 ฟาร์ม.. [2023-05-26] บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง ในการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร.. [2023-05-26] ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตนำมูลดินจากผู้บริจาคให้วัดทุ่งแว่น.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจเยี่ยม ศพก.เครือข่ายด้านประมง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับยกระดับฯ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ประมงอำเภอโกรกพระ ตรวจเยี่ยม ศพก.เครือข่ายด้านประมง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับยกระดับฯ ของนายสมชาย พรมโต ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ จัดเก็บเอกสารสำหรับขออนุมัติแผนการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการประมง แนะนำวิธีการเตรียมพื้นที่/บ่อ ในการเลี้ยงปลาในบ่อดินวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ประมงอำเภอโกรกพระ ตรวจเยี่ยม ศพก.เครือข่ายด้านประมง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับยกระดับฯ ของนายสมชาย พรมโต ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ จัดเก็บเอกสารสำหรับขออนุมัติแผนการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการประมง แนะนำวิธีการเตรียมพื้นที่/บ่อ ในการเลี้ยงปลาในบ่อดิน