เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์


[2023-05-29] ลงตรวจสอบพื้นที่ ตามคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อขึ้นทะเบ.. [2023-05-29] ประชุมแก้ไขปัญหา ฝุ่นจากการขนดิน ความสะอาดบนท้องถนน และความปลอดภัยของผ.. [2023-05-29] ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ของเกษตรกร ที่แจ้งการขนย้ายและยกเลิกการเลี้.. [2023-05-29] พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเ.. [2023-05-29] กิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน.. [2023-05-26] ติดตามผลการดำเนินงาน Fisherman market .. [2023-05-26] โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคล.. [2023-05-26] ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลานิลจำนวน 1 ฟาร์ม.. [2023-05-26] บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง ในการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร.. [2023-05-26] ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตนำมูลดินจากผู้บริจาคให้วัดทุ่งแว่น.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ประมงอำเภอโกรกพระ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ โดยมติที่ประชุม

กำหนดวันปล่อยน้ำเพื่อทำการเกษตร คือ วันที่ 15 เมษายน 2566 ปล่อยน้ำปริมาณ 30 ล้าน ลบ.ม. เปิดบานประตูน้ำในการระบาย 30 เปอร์เซ็นต์