โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร


[2023-05-29] ลงตรวจสอบพื้นที่ ตามคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อขึ้นทะเบ.. [2023-05-29] ประชุมแก้ไขปัญหา ฝุ่นจากการขนดิน ความสะอาดบนท้องถนน และความปลอดภัยของผ.. [2023-05-29] ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ของเกษตรกร ที่แจ้งการขนย้ายและยกเลิกการเลี้.. [2023-05-29] พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเ.. [2023-05-29] กิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน.. [2023-05-26] ติดตามผลการดำเนินงาน Fisherman market .. [2023-05-26] โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคล.. [2023-05-26] ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลานิลจำนวน 1 ฟาร์ม.. [2023-05-26] บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง ในการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร.. [2023-05-26] ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตนำมูลดินจากผู้บริจาคให้วัดทุ่งแว่น.. อ่านทั้งหมด 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นำโดย นางสาวพรณิชา วชิระภูมิชล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  พร้อมด้วย นางสาวปวีณา สุขประเสริฐ  ประมงอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวชุติพร  เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้แจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ด้านการประมง และแจกพันธุ์ปลาให้แก่ผู้มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นำโดย นางสาวพรณิชา วชิระภูมิชล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  พร้อมด้วย นางสาวปวีณา สุขประเสริฐ  ประมงอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวชุติพร  เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้แจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ด้านการประมง และแจกพันธุ์ปลาให้แก่ผู้มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์