เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน และระดับจังหวัด


[2023-03-22] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) ครั้งที่ 2/2566.. [2023-03-20] ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.. [2023-03-20] ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือดำเนินโครงการ “ความร่วมมือพั.. [2023-03-16] เข้าร่วมตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำตามมาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระรา.. [2023-03-08] ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่.. [2023-03-02] พิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2566.. [2023-03-02] ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ ครั้งที่ 3/2566.. [2023-02-22] กิจกรรมออกกำลังกาย เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1.. [2023-02-22] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ครั้งที่ 1/2566.. [2023-02-20] การวิ่งธงเฉลิมฉลองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน และระดับจังหวัด