การประชุมหารือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ำช่วงฤดูน้าหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง


[2023-01-18] ประมงอำเภอโกรกพระ ลงพื้นที่แนะนำเกษตรกร ที่เริ่มจะเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน.. [2023-01-18] เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566.. [2023-01-18] เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน และระ.. [2023-01-18] เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช.. [2023-01-18] ประมงอำเภอบรรพตพิสัย ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น.. [2023-01-16] ให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร อำเภอเมืองนครสวรรค์.. [2023-01-16] ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุ (บึงบอระเพ็ด).. [2023-01-13] ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิร.. [2023-01-13] ร่วมตรวจสอบพื้นที่การดำเนินการก่อสร้างงานขุดลอกคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึ.. [2023-01-13] ประมงอำเภอโกรกพระ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน หน่วยบำบัดทุกข์.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมหารือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ำช่วงฤดูน้าหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง