ประมงอำเภอหนองบัว ดำเนินการประชาคมเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง


[2023-02-03] ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดำเนินโครงการแก้มลิง บ้านแหลมทอง ตำบลพระนอน อำเภอเมื.. [2023-02-03] ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค.. [2023-02-03] ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอพยุหะคีรี ครั้ง.. [2023-02-03] ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้.. [2023-02-02] ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเก.. [2023-02-02] พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครสวร.. [2023-02-02] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination).. [2023-02-02] พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการต.. [2023-01-18] ประมงอำเภอโกรกพระ ลงพื้นที่แนะนำเกษตรกร ที่เริ่มจะเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน.. [2023-01-18] เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอหนองบัว ดำเนินการประชาคมเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง