กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตบึงบอระเพ็ด"


[2022-12-07] ประมงจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เข้.. [2022-12-07] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเ.. [2022-12-07] ประมงอำเภอหนองบัว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเ.. [2022-12-01] การประชุมหารือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ำช่วงฤดูน้าหลากในพื้นท.. [2022-12-01] การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/ 2565.. [2022-12-01] ประมงอำเภอหนองบัว ดำเนินการประชาคมเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง.. [2022-12-01] 10 มาตรการ รองรับฤดูแล้ง 2565/2566.. [2022-12-01] ประมงอำเภอเก้าเลี้ยว เข้าประเมินศูนย์ศพก.เครือข่ายด้านประมง รายนายประเ.. [2022-11-30] สัตว์น้ำ 13 ชนิด ที่ห้ามเพาะเลี้ยง.. [2022-11-30] ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้กับสมาชิกองค์กรประมงท้องถิ่.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตบึงบอระเพ็ด" 


    วันที่ 27 กันยายน 2565 หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตบึงบอระเพ็ด" ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์ และร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณเขตบึงบอระเพ็ด โดยมีนายวชิระ  กว้างขวาง ประมงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน และสำหรับกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ มีหน่วยงานรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบบึงบอระเพ็ดและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ดังกล่าวด้วย

    ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จำนวน 90,000 ตัว