ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565


[2022-12-07] ประมงจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เข้.. [2022-12-07] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเ.. [2022-12-07] ประมงอำเภอหนองบัว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเ.. [2022-12-01] การประชุมหารือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ำช่วงฤดูน้าหลากในพื้นท.. [2022-12-01] การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/ 2565.. [2022-12-01] ประมงอำเภอหนองบัว ดำเนินการประชาคมเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง.. [2022-12-01] 10 มาตรการ รองรับฤดูแล้ง 2565/2566.. [2022-12-01] ประมงอำเภอเก้าเลี้ยว เข้าประเมินศูนย์ศพก.เครือข่ายด้านประมง รายนายประเ.. [2022-11-30] สัตว์น้ำ 13 ชนิด ที่ห้ามเพาะเลี้ยง.. [2022-11-30] ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้กับสมาชิกองค์กรประมงท้องถิ่.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565 


วันที่ 19 กันยายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน มีวาระสำคัญ ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ชุดใหม่

2.ขอความเห็นชอบพิจารณาเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลาดยาว อำเภอโกรกพระ และอำเภอเก้าเลี้ยว

3.ขอความเห็นชอบพิจารณาผลกระทบจากการประกอบกิจการดูดทรายต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังในเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง