ตรวจเยียมเกษตรกรศูนย์ ศพก.เครือข่ายประมง


[2022-12-07] ประมงจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เข้.. [2022-12-07] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเ.. [2022-12-07] ประมงอำเภอหนองบัว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเ.. [2022-12-01] การประชุมหารือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ำช่วงฤดูน้าหลากในพื้นท.. [2022-12-01] การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/ 2565.. [2022-12-01] ประมงอำเภอหนองบัว ดำเนินการประชาคมเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง.. [2022-12-01] 10 มาตรการ รองรับฤดูแล้ง 2565/2566.. [2022-12-01] ประมงอำเภอเก้าเลี้ยว เข้าประเมินศูนย์ศพก.เครือข่ายด้านประมง รายนายประเ.. [2022-11-30] สัตว์น้ำ 13 ชนิด ที่ห้ามเพาะเลี้ยง.. [2022-11-30] ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้กับสมาชิกองค์กรประมงท้องถิ่.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจเยียมเกษตรกรศูนย์ ศพก.เครือข่ายประมง 


วันที่ 15 กันยายน 2565 นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย น.ส.พรนิชา วชิระภูมิชล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง น.ส.จารุวรรณ ใบกุหลาบ ประมงอำเภอหนองบัว ออกพื้นที่ สำรวจแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเขาพระ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว และตรวจเยียมเกษตรกรศูนย์ ศพก.เครือข่ายประมง รายนายจำเนียร จิ้มปุ๋ย โดยได้ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร