[2022-09-27] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตบึงบอระเพ็ด".. [2022-09-27] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-20] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565.. [2022-09-16] ตรวจเยียมเกษตรกรศูนย์ ศพก.เครือข่ายประมง.. [2022-09-16] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์.. [2022-09-16] การประชุมการบริหารจัดการน้ำบึงบอระเพ็ด.. [2022-09-14] ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในว.. [2022-09-14] ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-09-14] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์.. [2022-09-14] สทนช. ลงพื้นทีติดตามผลการดำเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 จั.. อ่านทั้งหมด 

Fisherman Market @ Nakhonsawan 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 สำนักประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอรรคิราห์ฟาร์ม และห้าง Lotus นำผลิตภัณฑ์สินค้าประมง อาทิเช่น คุกกี้มันปูนา พริกน้ำย้อยปูนา ขนมจีนน้ำยามันปู อ่องมันปูนา น้ำปรุงรสปูนา จำหน่ายในตลาดนัดของดี วิถีชุมชน ณ ห้าง Lotus สาขาลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ตามนโยบาย Fisherman Market @ Nakhonsawan เพื่อเป็นอีกช่องทางในการกระจายสินค้าด้านประมงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์