ร่วมพิธีเปิดงานตลาดชุมชนคนคอนหวันและของดี 4 ภาค เปิดร้าน fisherman market เพื่อจำหน่ายสินค้าประมง และจัดนิทรรศการปลาเสือตอและจระเข้


[2022-09-27] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตบึงบอระเพ็ด".. [2022-09-27] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-20] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565.. [2022-09-16] ตรวจเยียมเกษตรกรศูนย์ ศพก.เครือข่ายประมง.. [2022-09-16] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์.. [2022-09-16] การประชุมการบริหารจัดการน้ำบึงบอระเพ็ด.. [2022-09-14] ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในว.. [2022-09-14] ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-09-14] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์.. [2022-09-14] สทนช. ลงพื้นทีติดตามผลการดำเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 จั.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมพิธีเปิดงานตลาดชุมชนคนคอนหวันและของดี 4 ภาค เปิดร้าน fisherman market เพื่อจำหน่ายสินค้าประมง และจัดนิทรรศการปลาเสือตอและจระเข้ 


     วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวพรณิชา  วชิระภูมิชล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดชุมชนคนคอนหวันและของดี 4 ภาค โดยมีนายชยันต์  ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด

     โดยในงานมีการจำหน่ายของกินของใช้มากมาย  และมีการเปิดร้าน fisherman  market เพื่อจำหน่ายสินค้าประมง และจัดนิทรรศการปลาเสือตอและจระเข้อีกด้วย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565