ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2565


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2565 


     วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสุพัตรา  เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ซึ่งได้มีการพิจารณาทำความเห็นการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ราย ตามที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์