ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์


ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 


     วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางสาวชุลีพร เสมาทอง ประมงอำเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ณัฐกาญจน์ คงแก้ว เจ้าหน้าที่ประมง ปฏิบัติงานปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลปางสวรรค์ และ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์