ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และวิธีการเลือกซื้ออาหารประเภทสัตว์น้ำและเนื้อสัตว์อย่างปลอดภัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์


ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และวิธีการเลือกซื้ออาหารประเภทสัตว์น้ำและเนื้อสัตว์อย่างปลอดภัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 


     วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสาวชุลีพร เสมาทอง ประมงอำเภอบรรพตพิสัย จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และวิธีการเลือกซื้ออาหารประเภทสัตว์น้ำและเนื้อสัตว์อย่างปลอดภัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรรพตพิสัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบรรพตพิทยาคม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์