กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิด Fisherman Shop @ Nakhonsawan ณ อรรคิราห์ฟาร์ม


[2022-06-28] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/25.. [2022-06-24] นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้น.. [2022-06-24] ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกัน.. [2022-06-23] ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวร.. [2022-06-23] Fisherman Market @ Nakhonsawan ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังห.. [2022-06-22] ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565.. [2022-06-21] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท.. [2022-06-21] ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำ.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และวิธีการเลือก.. [2022-06-20] ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บท.. อ่านทั้งหมด 

กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิด Fisherman Shop @ Nakhonsawan ณ อรรคิราห์ฟาร์ม 


     วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรมประมง Live สด พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       เป็นประธานฯ ณ ร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen กรมประมง โดยการนำของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นฝ่ายต้อนรับ

    ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ โดย นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริการจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวพรณิชา วชิระภูมิชล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมพิธีเปิด Fisherman Shop @ Nakhonsawan ณ อรรคิราห์ฟาร์ม โดยเป็นผลิตภัณฑ์จาก ปูนา อาทิเช่น น้ำพริกปูนา คุ๊กกี้ปูนา น้ำปลาร้าปูนา เพื่อช่วยเกษตรกรในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง