ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิ.. [2020-04-01 ] เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผล.. [2020-03-31 ] การตรวจสอบการนำเข้าส่ง - ออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถ.. [2020-03-30 ] สรุปเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด .. [2019-04-01 ] ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมทั้งเฝ้าระวั.. [2018-10-23 ] ข่าวด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดประจำเดือนกันยายน 2561 .. [2018-10-02 ] รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด.. [2018-08-02 ] ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ.. [2018-06-28 ] ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า Choke Point ณ ท่าเที.. [2018-06-09 ] ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่าย.. [2018-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา 

 เผยเเพร่: 2018-06-02  |  อ่าน: 813 ครั้ง

 

                  วันที่ 11 สิงหาคม 2560  ช่วงเวลา 16. 30 - 22.30 น.  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ได้ตรวจสอบและตรวจป้องกันการลักลอบ การนำเข้าและส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทั้งทางบก ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก  และทางเรือ โดยเรือสัญชาติกัมพูชา ที่ขอเทียบท่า ณ ท่าเรือพื้นที่อำเภอคลองใหญ่  จากการตรวจสอบพบว่า มีการขออนุญาตทางระบบ FSW ทั้งนำเข้าและส่งออก รวมทั้งทางเรือ ได้มีการแจ้งขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่พบการกระทำความผิดหรือลักลอบนำเข้าและส่งออก แต่อย่างใด