ตรวจสอบการส่งออกของบริษัทแพนฟู้ด และ บริษัทไปป์ฟู้ดส์ จำกัด

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิ.. [2020-04-01 ] เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผล.. [2020-03-31 ] การตรวจสอบการนำเข้าส่ง - ออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถ.. [2020-03-30 ] สรุปเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด .. [2019-04-01 ] ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมทั้งเฝ้าระวั.. [2018-10-23 ] ข่าวด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดประจำเดือนกันยายน 2561 .. [2018-10-02 ] รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด.. [2018-08-02 ] ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ.. [2018-06-28 ] ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า Choke Point ณ ท่าเที.. [2018-06-09 ] ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่าย.. [2018-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบการส่งออกของบริษัทแพนฟู้ด และ บริษัทไปป์ฟู้ดส์ จำกัด  

 เผยเเพร่: 2018-06-02  |  อ่าน: 670 ครั้ง

 

วันที่  20  พฤษภาคม  2560   เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพฯ) สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการส่งออกของบริษัทแพนฟู้ด จำกัด พบกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นหัวปลาแซลมอนแอตแลนติกแช่แข็ง  เนื้อปลาหมึกกระดองแช่แข็ง และ บริษัทไปป์ฟู้ดส์ จำกัด พบกล่องบรรจุภัณฑ์เป็น หอยเชลล์และหอยแมลงภู่  ซึ่งได้มีการขออนุญาตส่งออกทางระบบ FSW เรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินตรวจปล่อยสินค้าผ่านทางระบบ FSW ต่อไป