ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหาและท่าเทียบเรือบ้านหาดเล็ก

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิ.. [2020-04-01 ] เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผล.. [2020-03-31 ] การตรวจสอบการนำเข้าส่ง - ออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถ.. [2020-03-30 ] สรุปเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด .. [2019-04-01 ] ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมทั้งเฝ้าระวั.. [2018-10-23 ] ข่าวด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดประจำเดือนกันยายน 2561 .. [2018-10-02 ] รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด.. [2018-08-02 ] ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ.. [2018-06-28 ] ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า Choke Point ณ ท่าเที.. [2018-06-09 ] ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่าย.. [2018-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหาและท่าเทียบเรือบ้านหาดเล็ก 

 เผยเเพร่: 2018-06-02  |  อ่าน: 523 ครั้ง

 

วันที่  14 - 15  พฤษภาคม  2560  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพ)  สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหาและท่าเทียบเรือบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          1) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำของนายเอก โซแวน พบ หอยแมลงภู่ มีชีวิต

          2) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำของห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลแอนด์พี ประเสริฐทรัพย์ เครปฟูด พบ ปูม้า มีชีวิต

          3) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำของนางสุพิน วังบอน พบ กุ้งฝอย ทั้งตัว แช่เย็น กุ้งโอคักเล็ก แช่เย็น ปูแสม ทั้งตัว แช่เย็น ปลาเบญจพรรณคละขนาด(ปลาไก่)แช่เย็น 

          ผลการตรวจสอบพบว่า มีการแจ้งขอนำเรือเข้าเทียบท่า และขอนำเข้าสัตว์น้ำ ถูกต้องตาม พรก.การประมง และพรบ.โรคระบาดสัตว์ จึงอนุญาตให้ขนถ่ายขึ้นท่าได้และจึงทำการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้ำทางระบบ FSW เพื่อออก ร.7 และ IMD เพื่อประกอบการนำเข้าต่อไป