ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชาร่วมกับศุลกากร

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิ.. [2020-04-01 ] เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผล.. [2020-03-31 ] การตรวจสอบการนำเข้าส่ง - ออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถ.. [2020-03-30 ] สรุปเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด .. [2019-04-01 ] ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมทั้งเฝ้าระวั.. [2018-10-23 ] ข่าวด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดประจำเดือนกันยายน 2561 .. [2018-10-02 ] รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด.. [2018-08-02 ] ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ.. [2018-06-28 ] ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า Choke Point ณ ท่าเที.. [2018-06-09 ] ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่าย.. [2018-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชาร่วมกับศุลกากร  

 เผยเเพร่: 2018-06-02  |  อ่าน: 437 ครั้ง

 

            วันที่  25  เมษายน  2560  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพ)  สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต  ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชาร่วมกับศุลกากร ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

             ตรวจสอบการนำเข้าของนางสุพิน วังบอน พบ กุ้งฝอย ทั้งตัว แช่เย็น กุ้งโอคักเล็ก แช่เย็น ปลาหมึกสาย ทั้งตัว แช่เย็น ปลาเบญจพรรณคละขนาด(ปลาไก่)แช่เย็น กั้งตั๊กแตน แช่เย็น ปลากะพงแดง ทั้งตัว แช่เย็น เป็นต้น

           ผลการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามที่มีการขออนุญาตนำเข้าผ่านทางระบบ FSW จึงอนุญาตให้ขนถ่ายขึ้นท่าได้  และทำการตรวจปล่อยสัตว์น้ำทางระบบ FSW เพื่อออก ร.7 และ IMD ให้ผู้ประกอบการนำเข้าต่อไป