ตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำแช่เย็นขึ้นท่าเทียบเรือกัลปังหาตามมาตรการ PSM

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิ.. [2020-04-01 ] เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผล.. [2020-03-31 ] การตรวจสอบการนำเข้าส่ง - ออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถ.. [2020-03-30 ] สรุปเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด .. [2019-04-01 ] ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมทั้งเฝ้าระวั.. [2018-10-23 ] ข่าวด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดประจำเดือนกันยายน 2561 .. [2018-10-02 ] รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด.. [2018-08-02 ] ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ.. [2018-06-28 ] ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า Choke Point ณ ท่าเที.. [2018-06-09 ] ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่าย.. [2018-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำแช่เย็นขึ้นท่าเทียบเรือกัลปังหาตามมาตรการ PSM  

 เผยเเพร่: 2018-06-02  |  อ่าน: 474 ครั้ง

 

         วันที่  24  เมษายน  2560  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพ)  สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต  ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ในการนี้ได้ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำของนางสุพิน วังบอน ตรวจพบ กุ้งฝอยทั้งตัวแช่เย็น ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น กุ้งโอคักเล็กแช่เย็น ปลาหมึกสายทั้งตัวแช่เย็น ปลาเบญจพรรณคละขนาด(ปลาไก่)  เป็นต้น

          ผลการตรวจสอบพบเรือที่ขนถ่ายขึ้นท่ามีการแจ้งขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าท่าก่อนนำเข้าเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณถูกต้องตามที่ขอใบอนุญาตผ่านทางระบบ FSW จึงทำการตรวจปล่อยสัตว์น้ำทางระบบ FSW เพื่อออก ร.7 และ IMD ให้ผู้ประกอบการนำเข้าต่อไป