เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิ.. [2020-04-01 ] เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผล.. [2020-03-31 ] การตรวจสอบการนำเข้าส่ง - ออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถ.. [2020-03-30 ] สรุปเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด .. [2019-04-01 ] ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมทั้งเฝ้าระวั.. [2018-10-23 ] ข่าวด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดประจำเดือนกันยายน 2561 .. [2018-10-02 ] รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด.. [2018-08-02 ] ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ.. [2018-06-28 ] ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า Choke Point ณ ท่าเที.. [2018-06-09 ] ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่าย.. [2018-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ 

 เผยเเพร่: 2018-06-02  |  อ่าน: 532 ครั้ง

 

             วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดได้มอบหมายให้นายกิติศักดิ์  ภิญโญ   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2560  ณ ห้องประชุมพบทะเลรีสอร์ท อำเภอคลองใหญ่  โดยมีท่านนายอำเภอคลองใหญ่ นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ เป็นประธานการประชุมและมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน