พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิ.. [2020-04-01 ] เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผล.. [2020-03-31 ] การตรวจสอบการนำเข้าส่ง - ออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถ.. [2020-03-30 ] สรุปเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด .. [2019-04-01 ] ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมทั้งเฝ้าระวั.. [2018-10-23 ] ข่าวด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดประจำเดือนกันยายน 2561 .. [2018-10-02 ] รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด.. [2018-08-02 ] ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ.. [2018-06-28 ] ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า Choke Point ณ ท่าเที.. [2018-06-09 ] ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่าย.. [2018-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน 

 เผยเเพร่: 2018-06-02  |  อ่าน: 929 ครั้ง

 

วันที่  27  กุมภาพันธ์  2560  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพฯ) ได้ตรวจสอบการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ที่ท่าเรือบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ดังนี้

    1) นายเอก โซแวน เรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติกัมพูชา 2 ลำ น้ำหนักรวม 6,000 กิโลกรัม

    2) นายประเสริฐ มาลาวงค์ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติกัมพูชา 3 ลำ น้ำหนักรวม 7,300 กิโลกรัม

       

 

 

จากการตรวจสอบพบว่าเรือและสินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าตรงตามที่ขออนุญาตตามแบบคำร้องขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าท่า (แบบ AREP)  ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (ร.6) และ ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์  สัตว์น้ำ(DOF 2)  จึงได้ดำเนินการออกใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร( ร.7) และหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ  นำเข้า(IMD)       ในระบบการออกใบอนุญาต manual  ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด เพื่อประกอบการนำเข้าต่อไป