พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure)

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิ.. [2020-04-01 ] เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผล.. [2020-03-31 ] การตรวจสอบการนำเข้าส่ง - ออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถ.. [2020-03-30 ] สรุปเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด .. [2019-04-01 ] ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมทั้งเฝ้าระวั.. [2018-10-23 ] ข่าวด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดประจำเดือนกันยายน 2561 .. [2018-10-02 ] รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด.. [2018-08-02 ] ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ.. [2018-06-28 ] ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า Choke Point ณ ท่าเที.. [2018-06-09 ] ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่าย.. [2018-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure) 

 เผยเเพร่: 2018-06-02  |  อ่าน: 1,151 ครั้ง

 

               วันที่  14  กุมภาพันธ์  2560  พนักงานเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพ)                    สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเรือ การขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ ตามมาตรการ                            รัฐเจ้าของท่า (Port State Measure) ณ ท่าเรือบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยได้ตรวจสอบเรือและสัตว์น้ำตามที่ได้รับเอกสาร                แจ้งขอนำเรือเข้าเทียบท่า จำนวนทั้งสิ้น 7 ลำพบเป็นเรือขนถ่ายหอยแมลงภู่ที่ได้จากการเลี้ยงในทะเล พื้นที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา   

               ผลการตรวจสอบเรือที่นำเข้า และชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ  พบว่าถูกต้องตามสำแดง  จึงอนุญาตให้ดำเนินการทางพิธีการต่อไปได้ โดยจะมีพ่อค้านำรถปิคอัพบรรทุก มารับหอยแมลงภู่ ถึงที่ท่าเรือบ้านหาดเล็ก ส่งไปขายตามจังหวัดอื่นๆ ต่อไป