ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเรือประมงพื้นบ้านและเรือขนส่งสินค้าสัญชาติกัมพูชาร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิ.. [2020-04-01 ] เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผล.. [2020-03-31 ] การตรวจสอบการนำเข้าส่ง - ออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถ.. [2020-03-30 ] สรุปเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด .. [2019-04-01 ] ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมทั้งเฝ้าระวั.. [2018-10-23 ] ข่าวด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดประจำเดือนกันยายน 2561 .. [2018-10-02 ] รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด.. [2018-08-02 ] ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ.. [2018-06-28 ] ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า Choke Point ณ ท่าเที.. [2018-06-09 ] ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่าย.. [2018-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเรือประมงพื้นบ้านและเรือขนส่งสินค้าสัญชาติกัมพูชาร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร  

 เผยเเพร่: 2018-06-02  |  อ่าน: 577 ครั้ง

 

        วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 07.00 – 16.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือทำการประมงพื้นบ้านสัญชาติกัมพูชา จำนวน 1 ลำ จำนวน 1 ใบอนุญาต  ณ  จุด  Choke point  ท่าเทียบเรือชลาลัย  และ  ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่า ณ  ท่าเทียบเรือกัลปังหา  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  พบ กุ้งฝอยทั้งตัวแช่เย็น กุ้งโอคักทั้งตัวแช่เย็น ปลาเป็ด     (ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค) ปลาหมึกสายทั้งตัวแช่เย็น  ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น  ปลากะพงแดงทั้งตัวแช่เย็น ปริมาณ รวม 2,420 กิโลกรัม  และตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปทางเรือขนส่งสินค้าสัญชาติกัมพูชาร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร จำนวน 1 ลำ จำนวน 1 ใบอนุญาต พบ กระเพาะปลาจวดตากแห้ง ปลาหมึกกล้วยตากแห้ง ปริมาณ รวม  25,800 กิโลกรัม  จากการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามที่ขออนุญาต จึงอนุญาตให้นำเข้าได้ และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป