ตรวจสอบและเฝ้าระวัง การลักลอบนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งทางบกและทางเรือเพื่อนบ้าน

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิ.. [2020-04-01 ] เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผล.. [2020-03-31 ] การตรวจสอบการนำเข้าส่ง - ออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถ.. [2020-03-30 ] สรุปเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด .. [2019-04-01 ] ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมทั้งเฝ้าระวั.. [2018-10-23 ] ข่าวด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดประจำเดือนกันยายน 2561 .. [2018-10-02 ] รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด.. [2018-08-02 ] ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ.. [2018-06-28 ] ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า Choke Point ณ ท่าเที.. [2018-06-09 ] ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่าย.. [2018-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบและเฝ้าระวัง การลักลอบนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งทางบกและทางเรือเพื่อนบ้าน 

 เผยเเพร่: 2018-06-02  |  อ่าน: 495 ครั้ง

 

วันที่ 21 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบและเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ การนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำฯ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารการขออนุญาตและสินค้าถูกต้องตามที่สำแดง เจ้าหน้าที่ด่านฯ อนุญาตให้นำเข้า-ส่งออก ตามขั้นตอนและตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป และตรวจสอบเรือประมงสัญชาติกัมพูชา ซึ่งแจ้งเข้าเทียบท่าเพื่อลงน้ำแข็ง ณ ท่าเทียบเรือชลาลัย อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการลักลอบนำสัตว์น้ำเข้ามา