ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิ.. [2020-04-01 ] เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผล.. [2020-03-31 ] การตรวจสอบการนำเข้าส่ง - ออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถ.. [2020-03-30 ] สรุปเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด .. [2019-04-01 ] ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมทั้งเฝ้าระวั.. [2018-10-23 ] ข่าวด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดประจำเดือนกันยายน 2561 .. [2018-10-02 ] รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด.. [2018-08-02 ] ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ.. [2018-06-28 ] ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า Choke Point ณ ท่าเที.. [2018-06-09 ] ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่าย.. [2018-06-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

 เผยเเพร่: 2018-06-02  |  อ่าน: 739 ครั้ง

 

          เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก  ณ  จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด และตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พร้อมทั้งควบคุมการขนถ่ายลงเรือเพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไป  ผลการตรวจสอบถูกต้องตามสำแดง พบหนังสืออนุญาตถูกต้องตามที่ขอ  จึงอนุญาตให้นำเข้า  ส่งออกได้