ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า ส่งออกทางด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า ส่งออกทางด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 เผยเเพร่: 2021-04-06  |  อ่าน: 106 ครั้ง