ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า ส่งออกทางด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำเดือนธันวาคม 2563

ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า ส่งออกทางด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำเดือนธันวาคม 2563 

 เผยเเพร่: 2021-02-17  |  อ่าน: 71 ครั้ง