ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563


[2022-08-12] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565.. [2022-08-12] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565.. [2022-08-10] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565.. [2022-08-09] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565.. [2022-08-09] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565.. [2022-08-07] สถิติแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า-ส่.. [2022-08-07] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2565.. [2022-08-06] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565.. [2022-08-06] รายงานปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565.. [2022-08-06] รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง