ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกันยายน 2563

ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกันยายน 2563 

 เผยเเพร่: 2021-04-29  |  อ่าน: 174 ครั้ง