ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ 

 เผยเเพร่: 2020-09-14  |  อ่าน: 707 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา)  กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำประเภทปลาหางเหลืองตั้งตัวแช่เย็น ปลาโอดำทั้งตัวแช่เย็นและปลาโอลายทั้งตัวแช่เย็นนำเข้าจากประเทศมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำดังกล่าว  เพื่อสุ่มตรวจสอบทางกายภาพ ผลการตรวจพบว่าถูกต้องตามเอกสารนำเข้า จึงได้ดำเนิน        การตรวจปล่อยในระบบ FSW เพื่อออก ร.7 และ IMD ต่อไป