ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมีนาคม 2562

ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมีนาคม 2562 

 เผยเเพร่: 2020-09-10  |  อ่าน: 70 ครั้ง