ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2561

ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2561 

 เผยเเพร่: 2020-09-14  |  อ่าน: 328 ครั้ง