ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 

 เผยเเพร่: 2020-09-14  |  อ่าน: 319 ครั้ง