ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ นำเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560

ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ นำเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560 

 เผยเเพร่: 2020-09-14  |  อ่าน: 444 ครั้ง