รายงานปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565


[2023-01-29] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 28 มกราคม 2566.. [2023-01-28] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566.. [2023-01-26] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 26 มกราคม 2566.. [2023-01-25] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566.. [2023-01-24] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 24 มกราคม 2566.. [2023-01-23] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 23 มกราคม 2566.. [2023-01-22] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 22 มกราคม 2566.. [2023-01-21] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 21 มกราคม 2566.. [2023-01-21] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566.. [2023-01-20] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 19 มกราคม 2566.. อ่านทั้งหมด 

รายงานปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565