ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565


[2023-02-06] สถิติแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า-ส่.. [2023-02-06] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-04] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-04] รายงานปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือน มกราคม 2566.. [2023-02-04] รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ประจำเดือน มกราคม 2566.. [2023-02-03] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-03] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-01] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-01-31] การรับฟังความคิดเห็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง ก.. [2023-01-31] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565