ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565


[2022-09-26] สถิติแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า-ส่.. [2022-09-26] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565.. [2022-09-25] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 25 กันยายน 2565.. [2022-09-25] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 24 กันยายน 2565.. [2022-09-24] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565.. [2022-09-23] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 22 กันยายน 2565.. [2022-09-22] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565.. [2022-09-21] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565.. [2022-09-20] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565.. [2022-09-18] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 18 กันยายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565