ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565


[2022-08-09] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565.. [2022-08-09] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565.. [2022-08-07] สถิติแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า-ส่.. [2022-08-07] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2565.. [2022-08-06] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565.. [2022-08-06] รายงานปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565.. [2022-08-06] รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565.. [2022-08-05] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565.. [2022-08-04] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565.. [2022-08-03] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565