สถิติแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า-ส่งออกทางด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำเดือนเมษายน 2565


[2022-07-05] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-05] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-03] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-02] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-01] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565.. [2022-06-30] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565.. [2022-06-29] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565.. [2022-06-28] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565.. [2022-06-27] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565.. [2022-06-26] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

สถิติแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า-ส่งออกทางด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำเดือนเมษายน 2565