ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 9 มกราคม 2565


[2022-05-15] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2565.. [2022-05-14] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2565.. [2022-05-13] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565.. [2022-05-12] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565.. [2022-05-11] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565.. [2022-05-10] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565.. [2022-05-09] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565.. [2022-05-09] สถิติแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า-ส่.. [2022-05-09] รายงานปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือน เมษายน 2565.. [2022-05-09] รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ประจำเดือน เมษายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 9 มกราคม 2565