ปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564


[2022-11-28] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-28] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-27] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-25] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-25] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-23] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-23] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-23] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-20] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-20] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

ปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564