ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564.. [2021-12-08 ] สถิติแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า-ส่.. [2021-12-08 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2564.. [2021-12-07 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2564.. [2021-12-06 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564.. [2021-12-05 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2564.. [2021-12-04 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564.. [2021-12-03 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2564.. [2021-12-02 ] ปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564.. [2021-12-02 ] รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564.. [2021-12-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2564 

 เผยเเพร่: 2021-12-02  |  อ่าน: 48 ครั้ง