สถิติแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า-ส่งออกทางด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม 2564?

ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564.. [2021-10-26 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564.. [2021-10-25 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2564.. [2021-10-24 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2564.. [2021-10-23 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564.. [2021-10-22 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564.. [2021-10-21 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564.. [2021-10-20 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564.. [2021-10-19 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564.. [2021-10-19 ] ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2564.. [2021-10-17 ]
อ่านทั้งหมด 

สถิติแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า-ส่งออกทางด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม 2564? 

 เผยเเพร่: 2021-10-17  |  อ่าน: 84 ครั้ง