ประกาศกรมประมง งดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2560

ประกาศกรมประมง งดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2560 

 เผยเเพร่: 2020-09-14  |  อ่าน: 514 ครั้ง

 

เนื่องจากมีรายงานการพบโรคไอเอ็มเอ็น (Infectious myonecrosis; IMN) ในประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซีย ประกอบมีรายงานเพิ่มเติมจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ว่ากุ้งน้ำตาล กุ้งแชบ๊วย และกุ้งชนิดอื่นๆ ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ และกุ้งฟ้า เป็นสัตว์ที่ไวต่อการรับโรคไอเอ็มเอ็นที่อาจเป็นพาหนะของโรคดังกล่าว