ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า ส่งออกทางด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำเดือนมีนาคม 2564

ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า ส่งออกทางด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำเดือนมีนาคม 2564 

 เผยเเพร่: 2021-04-29  |  อ่าน: 46 ครั้ง