ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมาตราการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564"

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด .. [2021-07-30 ] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่.. [2021-07-28 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง:โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเก.. [2021-07-09 ] กรมประมง....วอน ! อย่าใช้ "กระแสไฟฟ้าทำประมง" ทำลายสัตว์น้ำอย่างรุนแรง.. [2021-06-23 ] นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายสุวรรณ ทองล้ว.. [2021-06-23 ] วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์มอบ.. [2021-06-23 ] ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมาตราการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมี.. [2021-06-23 ] ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. [2021-05-21 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้าจืดมีไข่ หรือว.. [2021-05-18 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ. ๗๔๓๖-๒๕๖๓ และมาตรฐาน จี เอ พี กรมประมง ส.. [2021-04-19 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมาตราการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564" 

 เผยเเพร่: 2021-04-19  |  อ่าน: 111 ครั้ง

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนายสุวรรณ ทองล้วน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสุรปกิญจ์ ปาปะกัง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายวชิรวิทย์ ตันติบรรณกุล ประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ บูรณนาการร่วมกับ นายวีรศักดิ์ สุวรรณพันธ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์) "ออกประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมาตราการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564" ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ชาวประมงในพื้นที่ ตำบลเสม็ด และตำบลสะแกชำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ทำการประมงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และห้วยจระเข้มาก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ช่วยกันดูแลแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำไม่ให้ถูกทำลาย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นของตน เพื่ออนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน พร้อมขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ชาวประมง กรุณาแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ กรณีพบผู้กระทำความผิดพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ และประมงอำเภอในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บรีรัมย์)