[2022-11-24] ต้อนรับ นางสาวอารี หนูฉ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก ค.. [2022-11-22] ร่วมต้อนรับนายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดี.. [2022-11-07] ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT).. [2022-09-28] วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565.. [2022-09-27] วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-08-17] การเพาะเลี้ยงเพรียงทราย.. [2022-08-15] ปลากะพงทอง อร่อยดีมีประโยชน์.. [2022-08-15] ผลของปริมาณเริ่มต้นต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น(Caulerpa lentil.. [2022-07-22] วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕.. [2022-07-21] การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องโรคสัตว์น้ำและการจัดการฟาร์มเพ.. อ่านทั้งหมด 

วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี พร้อมด้วยนายอำเภอถลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนในพื้นที่ตำบลเทพกระษัตรี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชบ๊วย จำนวน 300,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิต สัตว์น้ำในแหล่งน้ำในธรรมชาติ และรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และร่วมกันบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนตลอดไป เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน