ปลากะพงทอง อร่อยดีมีประโยชน์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ปลากะพงทอง อร่อยดีมีประโยชน์
ปลากะพงทอง หรือ อังเกย เป็นปลาทะเลที่พบได้ในทะเลฝั่งอันดามัน บริเวณจังหวัดภูเก็ต
คุณค่าทางโภชนการ