วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕


วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมง จังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ ตัว ณ สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารเพื่อการบริโภค